hirek

November végétől beadható a GINOP-2.1.8-17 eszközbeszerzési pályázat.

on .

Társadalmi egyeztetésen a GINOP-2.1.8-17 eszközbeszerzési pályázat.

 

Névtelen

 

Részletek:

Támogatható pályázatok száma: 850-3400 db 

Támogatási intenzitás: 50% 

Támogatás összege: 5m – 15m Ft 

Jogosultak köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások amelyek:

 • Rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
 • Amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • Amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá
 • Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.
  • Egészséges társadalom és jólét
  • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák
  • Tiszta és megújuló energiák
  • Fenntartható környezet
  • Egészséges és helyi élelmiszerek
  • Agrár-innováció
  • Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások
  • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet
  • Fotonika, lézertechnológia
  • Különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
  • Bionika
  • Nem gépipari fémfeldolgozás
  • Elektronika és félvezető-technológia
  • Korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
  • Korszerű csomagolástechnikai technológiák
  • Vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
  • Építőipar (építőanyag-technológiák)
  • Textilipar
  • Fa- és bútoripar
  • Logisztika
  • Kulturális és kreatív ipar 

Támogatható tevékenységek 

 • Eszközbeszerzés (csekély összegű támogatás)
  • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
 • Immateriális javak beszerzése (csekély összegű támogatás)
  • Szoftver
  • Gyártási licenc vagy know-how

Elszámolható költségek:

 • Eszközbeszerzés költségei
 • Új eszközök és felszerelések vételára
 • Szállítás és üzembe helyezés
 • Betanítás
 • Immateriális javak beszerzésének költsége
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése az egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével
 • Gyártási licenc beszerzése
 • A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentéssel igazolt és szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozattal alátámasztott know-how
 • A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétel összegét.

Előleg: 

A megítélt támogatás 75 %-a igénylehető előlegként.

Beadás

A pályázat beadására 2017. november 30. 9 órától 2018. január 31. 12 óráig van lehetőség.

Turisztikai fejlesztési program indul

on .

Kisfaludy Szálláshely fejlesztési Konstrukció – panziók fejlesztése TFC-1.1.1-2017

Hazánk eddigi legnagyobb szállásfejlesztési támogatási konstrukciója indul októberben.Részletek:

Támogatás maximális mértéke, összege

 

A támogatás mértéke a teljes beruházási költség 70%-a.
A támogatás jellege: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás összege nem haladhatja meg a szobaszámra vetített nettó 5.000.000 Ft-ot. (tehát ha a panzió 8 szobával rendelkezik, akkor a támogatás összege: 8x5.000.000 Ft lehet)
Amennyiben kapacitásbővítésre is sor kerül akkor a létesítésre kerülő új szobákra darabonként nettó 7.500.000 Ft támogatás igénylehető.
A támogatás minimális összege: nettó 5.000.000 Ft, maximális összege: nettó 42.000.000 Ft.

Támogatást igénylők köre

 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű, kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vállalkozások (ideértve az ingatlankezelő, ingatlanbefektetési társaságokat is)
 • egyéni vállalkozások
 • költségvetési szervek és intézményeik és az általuk megbízott üzemeltető gazdasági társaságok
 • önkormányzatok és intézményeik és az általuk alapított gazdasági társaságok
 • Magyarországon bejegyzett székhelyű vagy telephelyű nonprofit szervezetek
 • szövetkezetek
 • egyházi jogi személyek

Szálláshely fejlesztésére pályázhat:

 • Az ingatlan tulajdonosa
 • Szálláshely üzemeltetője

Kizárólag az alábbi kereskedelmi szálláshely kategóriához nyújtható be pályázat:

panzió: az a kizárólag szálláshely-szolgáltatás folytatása céljából létesített szálláshelytípus, amely „a szálláshely-szolgáltatási tevékenység folytatásának részletes feltételeiről és a szálláshely üzemeltetési engedély kiadásának rendjéről szóló 239/2009. (X. 20.) Korm. rendelet” alapján panziónak minősül

Támogatható tevékenységek köre

Önállóan támogatható tevékenységek:

 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek belső megjelenésének, belsőépítészeti arculatának minőségének és szálláshelyek szobáinak, közösségi tereinek bővítésére, változtatására irányuló beruházások (pl.: szobák felújítása)
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek új tematikus szolgáltatásfejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházások támogatása (szálláshelyek szolgáltatási kínálatának minőségi és mennyiségi fejlesztése, valamint ezek kombinációja, pl. családbarát, szenior, egészségturisztikai, kerékpáros, stb. szolgáltatások) az adott térség turisztikai fejlesztési irányaihoz, kitörési pontjaihoz igazodva az elszámolható beruházás összeg elszámolható költségének 40%-ig (A 40%-os korlát nem vonatkozik a wellness szolgáltatás fejlesztéshez kapcsolódó infrastrukturális beruházásokra.);
 • meglévő (üzemelő) kereskedelmi szálláshelyek kapacitásbővítése (pl. férőhelyek számának növelése, szobaszám növelés kiszolgáló infrastruktúrával);
 • a támogatott kereskedelmi szálláshelyek használatához közvetlenül kapcsolódó telekhatáron belüli infrastrukturális fejlesztések;

Önállóan nem támogatható tevékenységek:

 • kereskedelmi egységen belül, annak közös üzemeltetésében levő vendéglátó egység szolgáltatási kapacitásbővítése és színvonalának növelése;
 • a fejlesztésekkel érintett épületek energiahatékony működését javító beruházások,
 • kereskedelmi szálláshelyek üzemeltetéséhez szükséges információs és kommunikációs technológiai, ügyviteli és/vagy értékesítési rendszerekhez szükséges szoftver és/vagy hardware beszerzés, beruházás;
 • szálláshelyhez kapcsolódó bűnmegelőzési tevékenység támogatása;
 • az épület teljes körű azbesztmentesítése; 
 • akadálymentesítés

Nem támogatható kategóriák

 • nem támogatható azon típusú és kategóriájú szálláshelyek fejlesztése, amelyek a nem minősülnek panziónak
 • nem támogatható az időben osztott üdülési jogokat („time share”) értékesítő kereskedelmi szálláshelyek időben osztott üdülési joggal érintett szobáinak felújítása, kapacitásbővítése
 • nem támogatható falusi vagy fizetővendéglátó magánszálláshely és az ifjúsági turizmushoz kapcsolódó nem kereskedelmi szálláshelyek (gyermek és ifjúsági táborok, állandó táborhelyek, turistaházak), közösségi szálláshelyek, kempingek, üdülőházak fejlesztése.
 • nem támogathatóak a Budapest közigazgatási határán belüli szálláshelyek fejlesztés

Előleg

A projekt keretében a támogatási összeg 50%-a igénylehető előlegként

Benyújtás

A támogatási kérelem benyújtására 2017. 10. 19. és 2017. 12. 04. között van lehetőség