palyazatok

Költségvetési szerveknek

Pályázat bűnmegelőzési projektek megvalósításának támogatására

Települési és kisebbségi önkormányzatok, költségvetési szervek, civil szervezetek, non-profit gazdasági társaságok, bevett egyházak bűnmegelőzési projektek 8-20 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat oktatási intézményeknek és non-profit szervezeteknek gazdasági, pénzügyi oktatási projektek támogatására

A pályázat keretében oktatási intézmények, non-profit szervezetek gazdasági, pénzügyi oktatási projektek megvalósításának 9 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat kulturális, oktatási, kutatási, környezetvédelmi, média-, vállalkozásösztönző, turisztikai és társadalmi projektek, valamint határokon átnyúló együttműködések támogatására

A pályázat keretében szervezetek és magánszemélyek konzorciumai pályázhatnak 13.000 euró támogatásra, nemzetközi kulturális, oktatási, környezetvédelmi, média-, vállalkozásösztönző, turisztikai és társadalmi projektek, valamint intézményi és kutatási együttműködések megvalósítása érdekében.

Pályázat a nemek közti esélyegyenlőséget elősegítő projektek támogatására

A pályázat keretében magyarországi és donorországbeli szervezetek konzorciumai 1.000-30.000 euró támogatásra pályázhatnak tapasztalatcsere és tájékoztatás megvalósítása érdekében nemi esélyegyenlőség témakörben.

Erdei VándorTábor – Pályázat köznevelési és oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek, gyermekek kedvezményes erdei vándortáborban való részvételének támogatására

Magyarország Kormánya kezdeményezésére újraindul a vándortábor program. A pályázat keretében alapfokú köznevelési intézmények felső tagozatai, középfokú oktatási intézmények, szakképző intézmények és civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot gyermekek nyári, erdei táborban, vándortáborban való részvételének támogatására. Az erdei vándortábor kedvezményes önrésze a gyermekek számára összesenm bruttó 22.000 Ft lesz.

VíziVándorTábor – Pályázat köznevelési és oktatási intézményeknek, civil szervezeteknek, gyermekek kedvezményes vízitáborban való részvételének támogatására

Magyarország Kormánya kezdeményezésére újraindul a vándortábor program. A pályázat keretében alapfokú köznevelési intézmények felső tagozatai, középfokú oktatási intézmények, szakképző intézmények és civil szervezetek nyújthatnak be pályázatot gyermekek nyári vízitáborban, vízi vándortáborban való részvételének támogatására. A vizivándortábor kedvezményes önrésze a gyermekek számára összesen bruttó 18.000 Ft lesz.

Pályázat a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációjának elősegítését támogató projekt megvalósítására

A pályázat keretében nonprofit szervezetek a hátrányos helyzetű személyek munkaerő-piaci integrációját elősegítő projektek 30-100 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat fesztiválszervezőknek, civil szervezeteknek, önkormányzatoknak ingyenes lakossági szűrések megvalósításának elnyerésére

Nyilvános lakossági rendezvényt szervezők (fesztiválszervezők, civil szervezetek, önkormányzatok) pályázhatnak ingyenes lakossági szűrést végző szűrőbusz igénybevételére.

Pályázat bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák részére közlekedésbiztonsági élményprogram megvalósítására

OM azonosítóval rendelkező bölcsődék, óvodák, általános és középiskolák (valamint tagintézményeik) nyújthatnak be pályázatot közlekedésbiztonsági élményprogram megvalósítására, közlekedésbiztonsági eszközcsomag és pedagógia segédlet biztosítására.

Pályázat elsősegélynyújtási képzések megvalósítására

Középiskolák, önkormányzatok és civil szervezetek pályázhatnak 30-50 főnek szóló elsősegélynyújtási képzések megvalósítására.

Iskola 2020 – Pályázat a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás megteremtése érdekében

A pályázat keretében tankerületi központok az elmaradott infrastruktúrával rendelkező köznevelési intézmények fejlesztésének 150.000.000-1.500.000.000 forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat az állami fenntartású köznevelési intézmények tanulást segítő tereinek infrastrukturális fejlesztésére

A pályázat keretében állami fenntartású köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztések 20-150 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázati lehetőségek egészségügyi tapasztalatcsere és együttműködési projektek támogatására

Négy egészségügyi pályázati lehetőség jó gyakorlatok cseréje, tapasztalatcsere és együttműködési projektek támogatására Intézményeknek, helyi önkormányzatoknak, egyházi intézményeknek, civil szervezeteknek, kamaráknak. Területek: a rák korai felismerése, a betegbiztonsági feltételeinek javítása, a betegellátás hatékony működése és az egészség terén mutatkozó egyenlőtlenségek csökkentése.

Ázsia-Európa Kulturális Mobilitási Kezdeményezés – Pályázat művészeknek és kulturális szakembereknek

Művészet és kultúra területén aktív magánszemélyek és szervezetek szakmai célú ázsiai utak támogatására pályázhatnak.

Pályázat nemzetközi turisztikai díjak elnyerésére turisztikai szervezetek részére

A Turisztikai Világszervezet által alapított rangos nemzetközi turisztikai díjakkal 2003 óta ismerik el a turisztikai szektor legkiválóbb szereplőit, leginnovatívabb megoldásait.

Pályázat egyházi és civil szervezetek szociális közfeladat ellátásának támogatására

A pályázat keretében egyházi és civil szervezetek szociális és gyermekvédelmi szakellátás fejlesztésének 70- 450 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelési projektek megvalósítására

A pályázat keretében kulturális intézmények, szervezetek a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelési projektek megvalósításának 5-30 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat a betegbiztonság növelését célzó komplex infrastrukturális fejlesztések megvalósítására az egészségügyi ellátórendszerben

A pályázat keretében közfinanszírozott fekvőbeteg szakellátást nyújtó egészségügyi szolgáltatók és járványügyi feladatokat ellátó, mikrobiológiai laboratóriumot működtető megyei kormányhivatalok komplex infrastrukturális fejlesztések 20-200 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat az élethosszig tartó tanulást elősegítő oktatási projektek díjazására

A pályázat keretében az oktatás területén aktív személyek és szervezetek az élethosszig tartó tanulást elősegítő, a digitális fejlődésre reagáló, azt kihasználó oktatási projektekkel díjazásra pályázhatnak.

Pályázat a megváltozott munkaképességű személyek csoportos és egyéni foglalkoztatásának elősegítésére

A pályázat keretében megváltozott munkaképességű embereket foglalkoztató szervezetek a megváltozott munkaképességűek és a fogyatékossággal élő személyek integrációját elősegítő programok 20-140 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat a kulturális és kreatív iparágakhoz kapcsolódó transznacionális tematikus turisztikai termékek promóciójának és fejlesztésének támogatása céljából

Az unió területén bejegyzett állami és magán szervezetek konzorciumai az európai kulturális örökségekre épülő transznacionális turisztikai termékek fejlesztésének és népszerűsítésének 300.000 eurós támogatására pályázhatnak.

Pályázat országos jelentőségű rendezvények, kiállítások, vásárok keretében hazai termelők, illetve termékeinek promócióját szolgáló programok támogatására

Gazdasági társaságok, köztestületek, szövetségek, alapítványok, egyesületek, szakmai szervezetek, terméktanácsok nyújthatnak be pályázatot 2-5 millió forint támogatás elnyerésére, a magyar élelmiszergazdaságot, gasztronómiát népszerűsítő, a hazai termékek piaci pozícióját erősíteni kívánó, nagyközönségnek szóló rendezvények ún. „vásárok”, úgymint elsősorban országos jelentőségű rendezvények, kiállítások, vásárok, azok szervezésének, társkiállítóként való megjelenések és a hozzákapcsolódó marketingkommunikációs feladatok támogatására.

Pályázat rendezvények, fesztiválok keretében hazai termelők és termékeinek promócióját szolgáló programok megvalósításának támogatására

Gazdasági társaságok, köztestületek, szövetségek, alapítványok, egyesületek, szakmai szervezetek, terméktanácsok nyújthatnak be pályázatot 500 ezer – 2 millió forint támogatás elnyerésére, a magyar élelmiszergazdaságot, gasztronómiát népszerűsítő, a hazai termékek piaci pozícióját erősíteni kívánó, nagyközönségnek szóló rendezvények ún. „fesztiválok”, úgymint helyi, regionális rendezvények, fesztiválok,vásárok, valamint országos rendezvények, azok szervezésének, társkiállítóként való megjelenések és a hozzákapcsolódó marketingkommunikációs feladatok támogatása céljából.

Pályázat az egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés megvalósításának támogatására

A pályázat keretében egészségügyi szolgáltatók, egészségügyi intézmények, önkormányzatok, önkormányzati intézmények az egészségügyi humánerőforrás-fejlesztés 30-150 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Még jobb kezekben – Pályázat a bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésére

A pályázat keretében bölcsődék, mini bölcsődék és családi bölcsődék fenntartói a bölcsődei szakemberek szakmai fejlesztésének 6-60 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat bilaterális együttműködések támogatására a környezetvédelem és az éghajlatváltozás kezelése terén

A pályázat keretében magyarországi és donorországbeli szervezetek konzorciumai 1.000-30.000 euró támogatásra pályázhatnak tapasztalatcsere és tájékoztatás megvalósítása érdekében környezetvédelem és éghajlatváltozás témakörben.

Nemzetközi pályázati lehetőség alulról szerveződő interkulturális innovációs projektek díjazására

A pályázat keretében nonprofit szervezetek, nem állami szervezetek, jótékonysági szervezetek, kutatóintézetek, oktatási intézmények, szakszervezetek, helyi csoportok, vallási szervezetek, egyesületek, alapítványok, helyi és városi állami szervezetek már megvalósult, alulról szerveződő interkulturális innovációs projektek 2.500-40.000 dolláros díjazására és nemzetközi szakmai támogatásra pályázhatnak.

„Szülő-Suli” – Pályázat tanulók iskolai előmenetelének javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása érdekében az iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztésen keresztül

A pályázat keretében általános iskolák fenntartói iskola-család együttműködésére alapozott egyéni fejlesztés 50-80 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat az informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítására a köznevelési intézményekben

A pályázat keretében köznevelési intézmények iskolán belüli nem formális és informális programok fejlesztésének 25-75 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelésére

A pályázat keretében helyi nemzetiségi önkormányzatok, szociális és gyermekjóléti intézmények, valamint civil és egyházi szervezetek 25-30 millió forint támogatásra pályázhatnak roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése érdekében.

Pályázat a szolidáris gazdálkodás és közösség által támogatott mezőgazdaság támogatására

A pályázat keretében mezőgazdasági termelők és velük együttműködő partnerek a szolidáris gazdálkodás ésa közösség által támogatott mezőgazdaság megvalósításának 80.000 eurónak megfelelő forintösszegű támogatásra pályázhatnak.

Pályázat a leghátrányosabb helyzetű társadalmi csoportok tartósan támogatott, szociális gazdasági megoldásokkal ötvözött munkalehetőségének biztosítására

A pályázat keretében társadalmi vállalkozások hátrányos helyzetű csoportok számára munkalehetőség biztosításának 30-50 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat az iskolaközpontú helyi együttműködések támogatására

A pályázat keretében köznevelési intézmények az iskolaközpontú helyi együttműködések 25-75 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Önkéntesség személyre szabva – Pályázat a fiatalok helyi társadalomba történő beágyazottságának elősegítésére

A pályázat keretében állami költségvetési szerveknek, civil szervezeteknek és egyházi jogi személyek fiataloknak szóló önkéntes programok 30-225 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Menő menzák az iskolákban – Pályázat egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok támogatására

A pályázat keretében iskolai intézményi tanácsok által alapított, valamint iskolai alapítványok az egészséges étkezést és életstílust népszerűsítő programok 5-15 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázati felhívás az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörése érdekében

A pályázat keretében jogi személyiséggel rendelkező helyi közösségek az egymást erősítő, elmaradottságot konzerváló területi folyamatok megtörésére irányuló tevékenységek 50-150 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat kulturális örökségi és természeti örökségi, bilaterális projektek támogatására

A pályázat keretében civil szervezetek, gazdasági társaságok, államháztartási szervezetek kulturális örökségi és természeti örökségi, bilaterális projektek 624.000 – 2.496.000 forintos támogatására pályázhatnak.

Együtt, testvérként – Pályázat iskolaközi szemléletformáló programok megvalósításának támogatására

A pályázat keretében köznevelési intézmények fenntartói a korai iskolaelhagyók számának csökkentése és a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzése, valamint a minőségi oktatáshoz való egyenlő hozzáférés előmozdítására az iskolák közötti kapcsolatok fejlesztését célzó projektek 10-20 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat a társadalmi kohézió erősítésére az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével

A pályázat keretében egyházi és civil szervezetek a társadalmi kohézió megteremtése érdekében végzett tevékenységek 25-50 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázati felhívás esélyteremtő programok megvalósítására

A pályázat keretében civil szervezetek és egyházi jogi személyek esélyteremtő programok 500.000.000- 13.500.000.000 forintos támogatására pályázhatnak.

Nő az esély – Pályázat a munkanélküli romák (kiemelten roma nők) társadalmi befogadásának erősítése és foglalkoztatásának megvalósítására

A pályázat keretében szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltatók, intézmények és fenntartóik, köznevelési intézmények és fenntartóik, továbbá nonprofit szervezetek és szociális szövetkezetek pályázhatnak munkanélküli romák foglalkoztatását és társadalmi befogadottságát elősegítő tevékenységek 3.5-189 millió forintos támogatására.

Pályázat nemzetközi konferenciaszervezés támogatására

A pályázat keretében magyarországi és határon túli magyar kutatóközpontok, kutatóintézetek,kutatócsoportok, tudományos szervezetek nemzetközi konferencia szervezésének 300.000-3.000.000 forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat gyermekintézmények számára a VII. Gyermek- és Ifjúsági Országgyűlésen való részvételre

A pályázat keretében gyermekintézmények a VII. Gyermek- és Ifjúsági Országgyűlés ülésén való részvételre pályázhatnak.

Pályázat a nőket a család- és a munka összeegyeztetésében segítő projekt megvalósítására és Női Információs és Szolgáltató Központok létrehozására

A pályázat keretében költségvetési szervek és civil szervezetek a nőket a család- és a munka összeegyeztetésében segítő projekt megvalósításának és Női Információs és Szolgáltató Központok létrehozásának a 150-200 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázati felhívás tranzitfoglalkoztatási programok támogatására

A pályázat keretében vállalkozások, civil szervezetek, egyházak tranzitfoglalkoztatási programok 30-150 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés támogatására

A pályázat keretében helyi önkormányzatok, ezek társulásai, helyi önkormányzatok többségi tulajdonában álló gazdasági társaságok, civil szervezetek és egyházak pályázhatnak jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése, ökoturisztikai, aktív turizmushoz kapcsolódó fejlesztések, turisztikai termékcsomagok létrehozása és a települések turisztikai infrastrukturális és szolgáltatói hiányosságainak felszámolása érdekében.

Pályázat a foglalkoztatás és az életminőség javítására családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével

A pályázat keretében központi költségvetési szervek, önkormányzatok, egyházak, nonprofit szervezetek, önkormányzati többségi tulajdonú vállalkozások a bölcsődei és az óvodai alapellátás infrastrukturális fejlesztésének az 1-600 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat a népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítésére az informális és non-formális tanulásban

A pályázat keretében kulturális intézmények, illetve fenntartóik részére a népmese anyanyelvi kompetenciafejlesztő szerepének erősítésének 30-80 millió eurós támogatására pályázhatnak.

Pályázat a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése érdekében interaktív programok megvalósítására

A pályázat keretében egyházi és non-profit szervezetek a nemzetiségi, etnikai identitás megőrzése, a kultúrák közötti párbeszéd erősítése érdekében interaktív programok 30-50 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat az intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatásokra való áttérés fejlesztésére

A pályázat keretében a fogyatékossággal élő és/vagy pszichiátriai beteg és/vagy szenvedélybeteg személyek számára ápolást-gondozást nyújtó, a célcsoportok vonatkozásában engedélyesenként 50 férőhelynél nagyobb bentlakásos intézmények állami, egyházi és nem állami fenntartói magas minőségű, hozzáférhető közösségi alapú ellátási formák kialakításának 446.250.000-7.546.875.000 forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat a köznevelés esélyteremtő szerepének erősítésére

A pályázat keretében állami és nem állami intézményfenntartók a súlyos és halmozott fogyatékossággal élő gyermekeket ellátó intézmények szakmai fejlesztésének 20-500 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Esély Otthon – Pályázat a vidék népességmegtartó képességének javítására, a vidékről történő „minőségi elvándorlás” megakadályozására

A pályázat keretében helyi önkormányzatok és az általuk vezetett konzorciumok a vidék népességmegtartó képességének javítása érdekében 50-200 millió forint támogatására pályázhatnak.

Horizont 2020 Díj a CO2 újrahasznosításért

A pályázat keretében természetes és jogi személyek CO2-t hasznosító technológiákkal 1.500.000 euróra pályázhatnak.

Pályázat a köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésére

A pályázat keretében nem állami fenntartású köznevelési intézményfenntartók köznevelési intézmények infrastrukturális fejlesztésének 50-500 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat a köznevelés támogató szerepének erősítése céljából

A pályázat keretében intézményfenntartók a súlyos és halmozottan fogyatékos gyermekeket ellátó intézmények, valamint a pedagógiai szakszolgálati intézmények infrastrukturális fejlesztésének 50-500 millió forintos támogatására pályázhatnak.

Pályázat a közösségi művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására

A pályázat keretében közművelődési intézmények, ezek fenntartói, önkormányzatok, civil szervezetek, alkotóházak, ezek fenntartói pályázhatnak 5-120 millió forint támogatásra tanulási, képzési, továbbá szakköri-, csoport- és klubhelyiség kialakítása, regionális szerepű népi kézműves alkotóház kialakítása, regionális szerepű könnyűzenei képző- és tehetséggondozó központ kialakítása, és zenei próbatermek kialakítása céljából.

Pályázat a könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására

A pályázat keretében nyilvános könyvtárak és fenntartóik pályázhatnak minimum 5 millió, maximum 120 millió Ft támogatásra a könyvtári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztéseinek megvalósítására.

Pályázat a múzeumi és levéltári intézményrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztéseinek támogatására

A pályázat keretében működési engedéllyel rendelkező muzeális intézmények vagy fenntartóik pályázhatnak minimum 5, maximum 20, 30 vagy 50 millió forint támogatásra a múzeumi és levéltári intézményrendszer keretén belül oktatást és ismeretterjesztést elősegítő infrastruktúra kialakítása, fejlesztése céljából.