palyazatok

Napelemes rendszer telepítésének támogatása mikro-, kis- és középvállalkozásoknak

GINOP-4.1.3-19

100 %-os finanszírozás

 

napelem rendszer meretezese

 

A támogatott projektek várható száma

5000-10000 db

Önállóan támogatható tevékenységek

Napelemes rendszer beszerzése és telepítése a saját energiafogyasztás fedezését szolgáló hálózati, vagy autonóm (hálózatra nem kapcsolódó) villamosenergia-termelés céljából:

Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezés

Támogatott a napelemes rendszerek beszerzése és telepítése, a kapcsolódó szerkezeti- és tartóelemek beszerzése és telepítése, az épület elektromos rendszeréhez illetve a hálózathoz való csatlakozáshoz és a műszakilag biztonságos működéshez szükséges elemek beszerzése és ezek kiépítése; akkumulátorok; mérő- és szabályozó berendezések beszerzése és felszerelése.

Csak és kizárólag a fejlesztéssel érintett épülethez, vagy azonos fűtési körön lévő épületekből álló épületcsoporthoz kötődő, illetve az épületben működő termelési eszközök teljes releváns villamos-energiaigényének legfeljebb 100 százalékát fedező, maximum 15 kW névleges teljesítményű napelemes rendszerek telepítése támogatható. A napelemes rendszer kizárólag a fejlesztéssel érintett épület tetőszerkezetén kerülhet elhelyezésre.

Csak és kizárólag olyan rendszerek kiépítése támogatható, melyek megfelelnek a megújuló energiát termelő berendezések és rendszerek beszerzéséhez és működtetéséhez nyújtott támogatások igénybevételének műszaki követelményeiről szóló 55/2016. (XII. 21.) NFM rendeletben (a továbbiakban: 55/2016. (XII. 21.) NFM rendelet) foglalt előírásoknak.

Csak és kizárólag a villamos energia termelői oldal támogatható az inverter kimeneti részéig.

A támogatás mértéke, összege

Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege: minimum 1,5 millió Ft, maximum 3 millió Ft.

A támogatás mértéke: 100% (azaz önerő nem szükséges)

Támogatást igénylők köre

Jelen felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be azon mikro-, kis-, és középvállalkozások:

amelyek rendelkeznek legalább három lezárt (beszámolóval alátámasztott), teljes (365 napot jelentő) üzleti évvel, melybe az előtársaságként való működés időszaka nem számít bele; és

amelyeknek a fejlesztendő székhelyén/telephelyén/fióktelepén bejelentett teljes munkaidős létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó három lezárt, teljes üzleti évben11 minimum 1 fő volt; és

amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei

gazdálkodási formakód szerint

113 Korlátolt felelősségű társaság

114 Részvénytársaság

116 Közkereseti társaság

117 Betéti társaság

226 Külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe

A fejlesztéssel érintett ingatlanra vonatkozó feltételek

A fejlesztéssel érintett ingatlan a támogatást igénylő tulajdona, vagy bérleménye lehet.

Nem támogatható tevékenységek

Nem nyújtható támogatás napelemes rendszer telepítéséhez, amennyiben az ingatlan hasznosítása során lakás/lakhatás célú fejlesztés valósulna meg

Nem támogathatóak azok a projektek, melyeknél a megújuló energia hasznosításával villamos energiát termelő rendszer által éves szinten megtermelhető villamos energia mennyisége meghaladja az érintett épület/épületcsoport – beleértve az érintett épület(ek)ben működő termelési eszközök – a támogatási kérelem benyújtását megelőző egy éves időtartamra vonatkozó áramszámlák alapján igazolható éves villamosenergia-igényét

Nem támogatható meglévő napelemes rendszer cseréje, kapacitásbővítése

Nem támogathatóak a Pest megyében illetve Budapesten megvalósuló projektek

Nem támogathatóak az Európai Unióról szóló Szerződés 1. számú mellékletében (Annex I.) szereplő mezőgazdasági termékek elsődleges termelésével vagy feldolgozásával kapcsolatos beruházásokra irányuló projektek

Nem nyújtható támogatás dohány és dohánytermékek gyártásával, feldolgozásával és forgalomba hozatalával kapcsolatos beruházásokhoz

A projekttel kapcsolatos műszaki szakmai elvárások

Olyan projektek támogathatóak, melyek esetében a napelemes rendszer elszámolható költsége nem haladja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítményére vetítetten a 200.000 Ft/kW értéket

A beszerezni kívánt napelemes rendszer névleges teljesítménye nem haladhatja meg a 15 kW-ot

Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, melyek a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év időtartamban használatban álltak. A használatot a támogatási kérelem benyújtását megelőző 1 év fogyasztást mutató áramszámláival (havi elszámoló számlák, vagy havi részszámlák és éves elszámoló számla) szükséges igazolni

Olyan épület, épületek korszerűsítéséhez nyújtható támogatás, amelyeknek nincs állékonysági problémája és az épület tetőszerkezete a fejlesztést követő állapotban alkalmas a megújuló energiát hasznosító rendszer fogadására

A napelemes rendszer csatlakozási teljesítményét legfeljebb 20%-kal haladhatja meg a beépített napelemek összesített névleges teljesítménye. A csatlakozási teljesítmény a hálózatra kapcsolódó inverter(ek) összesített névleges hálózati csatlakozási teljesítménye

Nem támogatható olyan projekt amely összköltsége meghaladja a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott (közgyűlés, taggyűlés, illetve a tulajdonosok által jóváhagyott), legutolsó lezárt, teljes üzleti év éves beszámoló szerinti személyi jellegű kiadások összegét

Az pályázattal érintett épületekkel kapcsolatos elvárások

Nem támogatható napelemes fejlesztés a következő típusú épületeken:

az önálló, más épülethez nem csatlakozó, 50 m2-nél kisebb hasznos alapterületű épület

az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt lakhatás és pihenés céljára használt épület

a legfeljebb 2 évi használatra szánt felvonulási épületre, fólia- vagy sátorszerkezet

hitéleti célra használt épület

a nem lakás céljára használt alacsony energiaigényű olyan mezőgazdasági épületre, amelyben a levegő hőmérséklete a fűtési rendszer üzemideje alatt nem haladja meg a 12 °C-ot vagy négy hónapnál rövidebb ideig kerül fűtésre és két hónapnál rövidebb ideig kerül hűtésre

A pályázat benyújtása

Jelen felhívás keretében a támogatási kérelmek benyújtása 2019. május 15. 12.00 órától forráskimerülésig lehetséges

Kapcsolat

Galló György Péter                                                     Bali Diána

Pályázati Szakértő                                                      Pályázati Szakértő

tel: 30/612-7709                                                          tel: 20/595-5322

e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.                              e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.


Pályázati ügyeit bízza a Szakértőre!

 
Vállalkozásunk az Európai Uniós, hazai, és egyéb nemzetközi pályázatok figyelésével, készítésével, teljes körű projektmenedzsmentjével, projektek szervezésével, megvalósíthatósági tanulmányok valamint üzleti- pénzügyi- likviditási tervek készítésével, és üzletviteli szolgáltatás nyújtásával foglalkozik.
 
Vállalkozásunk azzal a céllal jött létre, hogy segíteni tudja a hazai vállalkozások, civil szervezetek, önkormányzatok és mezőgazdasági termelők uniós pályázatok során történő fejlesztéseik megvalósítását vissza és vissza nem térítendő támogatások elnyerésével.
A pályázatokkal kapcsolatos tanácsadói tevékenységünket komplex szolgáltatásként biztosítjuk ügyfeleink számára, melybe beletartozik a pályázatfigyelés, a pályázat készítés, a teljes körű projektmenedzsment, és a pályázati utógondozás.
 
Vállalkozásunk ingyenesen biztosítja az alábbi szolgáltatásokat:
  • Értesítés aktuális pályázatokról
  • Pályázati előminősítés
  • Megfelelő pályázati konstrukciók kiválasztása
Önök nem kockáztatnak, mivel előre semmilyen díjat nem számítunk fel!