palyazatok

GINOP-2.1.8-17 eszközbeszerzési pályázat

Társadalmi egyeztetésen a GINOP-2.1.8-17 eszközbeszerzési pályázat...

 

Névtelen

 

Részletek:

Támogatható pályázatok száma: 850-3400 db 

Támogatási intenzitás: 50% 

Támogatás összege: 5m – 15m Ft 

Jogosultak köre:

Mikro-, kis-, és középvállalkozások amelyek:

 • Rendelkeznek legalább egy lezárt üzleti évvel
 • Éves átlagos statisztikai állományi létszáma a támogatási kérelmek benyújtását megelőző legutolsó lezárt, teljes üzleti évben minimum 1 fő volt
 • Amelyek Magyarországon székhellyel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező kettős könyvvitelt vezető gazdasági társaságok fióktelepei
 • Amelyek nem tartoznak az EVA hatálya alá
 • Azon projektek támogathatók, amelyek közvetlenül vagy közvetve illeszkednek a Nemzeti S3-ban meghatározott nemzeti vagy horizontális ágazati prioritások vagy intelligens technológiák valamelyikéhez.
  • Egészséges társadalom és jólét
  • Fejlett jármű- és egyéb gépipari technológiák
  • Tiszta és megújuló energiák
  • Fenntartható környezet
  • Egészséges és helyi élelmiszerek
  • Agrár-innováció
  • Infokommunikációs technológiák és szolgáltatások
  • Befogadó és fenntartható társadalom, élhető környezet
  • Fotonika, lézertechnológia
  • Különleges anyagok, korszerű anyagok, modern anyagtechnológiák
  • Bionika
  • Nem gépipari fémfeldolgozás
  • Elektronika és félvezető-technológia
  • Korszerű szénhidrogén technológia (kőolaj, földgáz)
  • Korszerű csomagolástechnikai technológiák
  • Vegyipar (pl. gumiipar, műanyagipar, intermedier, műtrágya és kozmetikumok gyártása)
  • Építőipar (építőanyag-technológiák)
  • Textilipar
  • Fa- és bútoripar
  • Logisztika
  • Kulturális és kreatív ipar 

Támogatható tevékenységek 

 • Eszközbeszerzés (csekély összegű támogatás)
  • Technológiai fejlesztést eredményező új eszközök beszerzése
 • Immateriális javak beszerzése (csekély összegű támogatás)
  • Szoftver
  • Gyártási licenc vagy know-how

Elszámolható költségek:

 • Eszközbeszerzés költségei
 • Új eszközök és felszerelések vételára
 • Szállítás és üzembe helyezés
 • Betanítás
 • Immateriális javak beszerzésének költsége
 • Információs technológiafejlesztéshez kapcsolódó szoftverek beszerzése az egyedi fejlesztésű szoftverek kivételével
 • Gyártási licenc beszerzése
 • A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala által kiadott, írásos véleménnyel kiegészített újdonságkutatási jelentéssel igazolt és szabadalmi ügyvivő által kiállított vagyonértékelő nyilatkozattal alátámasztott know-how
 • A projekt elszámolható összköltsége nem haladhatja meg a támogatási kérelem benyújtását megelőző jóváhagyott legutolsó lezárt, teljes üzleti év árbevétel összegét.

Előleg: 

A megítélt támogatás 75 %-a igénylehető előlegként.

Beadás

A pályázat beadására 2017. november 30. 9 órától 2018. január 31. 12 óráig van lehetőség.